Installeren

Installeren

2. Installatie

Per juli 2020 zijn wij begonnen met het versturen van meetsets zonder sensoren. Het overgrote merendeel van onze klanten heeft een slimme meter. Dat houdt in dat ze, om Huisbaasje te installeren, geen sensoren nodig hebben. Het is dus nogal zonde om standaard bij elke bestelling sensoren mee te sturen, aangezien deze in 90% van de gevallen niet nodig zijn. Dan eindigen ze ongebruikt achterin een kast.

Vanuit milieu-oogpunt hebben we besloten om de sensoren voor de analoge en digitale (dus niet slimme) gas- en elektrameter niet meer standaard mee te sturen. Heb je wel een analoge of digitale meter? Dan heb je wel sensoren nodig. Neem contact met ons op en we zorgen dat de sensoren kosteloos naar je adres worden verstuurd.

Binnenkort krijgt Huisbaasje een nieuwe verpakking. Daar zal niet langer op staan: bevat sensoren. Momenteel zitten we dus in een overgangsperiode waarbij er op de doos nog wordt aangegeven dat er sensoren in zitten, maar dit niet het geval is. Lees meer in dit nieuws-item: https://www.huisbaasje.nl/slag-in-duurzamere-meetset-sensoren-optioneel/

Nee, Huisbaasje heeft geen (papieren) handleiding. De installatie wordt stap voor stap, op basis van jouw situatie, uitgelegd in de app. Als je vragen hebt over de installatie kan je, als het goed is, het antwoord vinden in deze f.a.q..

Kan je het echt niet vinden, neem dan contact met ons op. Stuur een mailtje naar huisbaasje@aurumeurope.com

Tip: gebruik het mailadres van je Huisbaasje account, dan kan ons serviceteam je sneller helpen.

Op een analoge elektriciteitsmeter, meet Huisbaasje het verbruik op de draaischijf van de meter. Op een digitale meter wordt dit gedaan op het ledje van de meter. De C-factor geeft aan hoe vaak de schijf ronddraait, of hoe vaak het ledje knippert per kWh verbruik. Daarom moet de c-factor worden opgegeven. Als er een te hoge factor opgegeven wordt, zal de app een te laag verbruik weergeven. Andersom wordt er met een te lage c-factor een te hoog verbruik berekend.

Op analoge meters wordt de c-factor vaak aangegeven met:

  • C:
  • C=
  • a= (vermenigvuldig in dit geval het getal met 60 om aan de c-factor te komen)

Of er staat bijvoorbeeld achter:

  • r/kWh
  • tr/kWh
  • omw./kWh
  • U/kWh

Bij digitale meters staat er achter het getal vaak:

  • imp./kWh
  • Wh/imp. (Dit is Wattuur per impuls. De c-factor wordt in de app opgegeven als impuls per kiloWattuur. Bereken daarom hier de c-factor door 1000 te delen door het getal dat op de meter staat. Dus bijvoorbeeld , 1/1000 = 1000 of 2/1000 = 500)

Als je Huisbaasje op een slimme meter aansluit, hoeft er geen C-factor opgegeven te worden.

Als je je meetset in je nieuwe woning installeert, kan je direct verder met de meting. Wil je graag met een schone lei beginnen of wil je graag de installatie doen met behulp van de instructie uit de app, neem dan contact met ons op. Wij kunnen je account opnieuw voor je instellen.

Stuur een mailtje naar huisbaasje@aurumeurope.com met de melding dat je verhuisd bent en opnieuw wil beginnen met meten.

Tip: gebruik het mailadres van je Huisbaasje account, dan kan ons serviceteam je sneller helpen.

Als er een slimme meter is geplaatst, heb je de sensoren niet meer nodig. Deze ontkoppel je. Sluit de meetstekker op de meter aan met de P1-kabel uit het installatiepakket. Vraag eventueel aan de installateur van de meter, waar de P1-poort op jouw meter zit. We verzoeken je wel om het vervangen van de meters per e-mail aan ons te melden. Stuur een mailtje naar huisbaasje@aurumeurope.com

Tip: gebruik het mailadres van je Huisbaasje account, dan kan ons serviceteam je sneller helpen.

Ja, je kan onderdelen over hebben. Het kan zijn dat er, naast een P1-kabel, ook sensoren en houders in je installatiepakket zitten. Als je al een slimme meter hebt, gebruik je deze niet.

Als je traditionele meters hebt, gebruik je de slimme meterkabel (P1) nog niet. Bewaar deze wel goed. Waarschijnlijk wordt er binnenkort wel een slimme meter geplaatst. Na de installatie daarvan kan je met de kabel direct verder met de meting.

Om de meetstekker te verbinden met het internet, moeten je wi-fi gegevens aan de stekker worden doorgegeven. Dit doe je door je telefoon of tablet via wi-fi met de stekker te verbinden en dan in de app je eigen netwerk te selecteren en het wachtwoord op te geven. Dit doe je als volgt:

1. Zorg ervoor dat je apparaat is verbonden met je eigen wi-fi netwerk.

2. Voor dit laatste onderdeel in het installatieproces krijg je een pagina met “Maak verbinding met de meetstekker” in beeld.

3. Ga naar je wi-fi instellingen en maak contact met het netwerk “Meetstekker” (wachtwoord: 123456789). Is het netwerk niet in beeld, steek dan voor de zekerheid de stekker opnieuw in het stopcontact. Na een paar minuten zal het netwerk beschikbaar moeten zijn. In de onderstaande afbeelding is de weergave op een iPhone te zien, op Android zal dit er iets anders uit zien.

N.B. Het is mogelijk dat je telefoon of tablet aangeeft, dat er “geen internet beschikbaar” is op dit netwerk. Dat is niet erg. Er is op dit moment alleen verbinding tussen je telefoon/tablet en de meetstekker, er is geen verbinding naar buiten toe. Maar, dit is ook niet nodig. Er wordt alleen maar verbinding gemaakt met de stekker om je routergegevens aan de stekker op te kunnen geven, zodat de meetstekker met je router kan gaan verbinden.

4. Ga terug naar de app. Nu krijg je het scherm “Verbind de meetstekker met het internet”. Is dit niet het geval, dan kan je proberen in je instellingen nog je mobiele netwerk (3G/4G) uit te zetten. Ga dan daarna weer terug naar de app.

5. Op deze pagina zie je een lijst met netwerken die de meetstekker kan vinden. Selecteer je eigen netwerk en ga naar de volgende pagina.

6. Voer het wachtwoord van je wi-fi netwerk in en geef akkoord.

Let op! Het gaat hier dus om het wachtwoord van je eigen router, niet het wachtwoord van de meetstekker.

7. De app geeft aan dat de stekker probeert verbinding te maken. Na een paar minuten moet de stekker zijn contact hebben met de router en zal je de eerste metingen in beeld krijgen. Is het niet gelukt, dan zal de app na een paar minuten zeggen dat het verbinding maken mislukt is. Druk in dat geval op “Probeer opnieuw” en ga weer terug naar stap 2 van dit koppelproces.

Als je zonnepanelen hebt, kan de opwek worden uitgemeten door de meetset aan te sluiten op een kWh-meter in je groepenkast. Meestal is deze specifiek hiervoor geplaatst. Als je niet zeker weet of je een kWh-meter hiervoor hebt, heb je deze waarschijnlijk niet. Twijfel je nog, neem dan contact met ons op. Stuur een mailtje naar huisbaasje@aurumeurope.com

Tip: gebruik het mailadres van je Huisbaasje account, dan kan ons serviceteam je sneller helpen.

Heb je per ongeluk aangegeven dat je een kWh-meter hebt, terwijl dit niet zo is? Dit kan voor een foutmelding in de app zorgen. Mail ons op om de instelling aan te passen.

Dit kunnen wij voor je aanpassen in je account. Stuur een mailtje naar huisbaasje@aurumeurope.com

Tip: gebruik het mailadres van je Huisbaasje account, dan kan ons serviceteam je sneller helpen.

Nee, een digitale gasmeter kan niet apart worden uitgelezen. Heb je een digitale gasmeter, dan moet dit een slimme meter zijn die is verbonden met je elektriciteitsmeter. De meetset krijgt de gasmeting dan via de P1-poort op de elektriciteitsmeter.

Dit verschilt per meter. Vaak zit deze achter een klepje of schuifje. Zoek op de meter naar de aanduiding “P1”. Hieronder enkele voorbeelden van meters en de plek van de P1-poort:

1. Bepaal waar de sensorhouder voor de gassensor (rode/blauw opdruk) op de meter geplakt dient te worden, zonder de beschermstrip te verwijderen.

De meterstand van de gasmeter wordt weergegeven met draaiende wieltjes. De wieltjes met de getallen achter de komma zijn rood of hebben een rode rand. De sensorhouder moet met het gat gecentreerd over het laatste (meestal derde) cijfer achter de komma geplaatst te worden. Het is van belang dat de houder vlak op het glas wordt geplakt, dus niet over opstaande randen. Als het nodig is om vlak te kunnen plakken, kan de houder onder een willekeurige hoek geplaatst worden.

2. Op de transparante sensorhouder is een plakstrip bevestigd. Verwijder de beschermfolie en plak de houder voorzichtig op de meter. Druk de houder stevig aan zodra deze correct geplaatst is.

3. Klik de gassensor in de sensorhouder zoals getoond in het voorbeeld hier onder.  Je kan de gassensor herkennen aan het symbool van een vlammetje.

  1. Bepaal waar de sensorhouder voor de elektrasensor (groene opdruk) op de meter geplakt dient te worden, zonder de beschermstrip te verwijderen.

Draaischijfmeter

Het gat van de sensorhouder dient precies over het midden van de draaischijf geplakt te worden. Dit midden wordt meestal aangegeven met een uitlijningsstreepje. Let er bij het plaatsen van de houder op dat één van de twee groene hulplijntjes gelijkloopt aan de schijf (horizontaal). 

Digitale meter

Op deze meter knippert een LED (lampje). Het gat van de sensorhouder dient precies over de LED heen geplakt te worden.

2. Op de transparante sensorhouder is een plakstrip bevestigd. Verwijder de beschermfolie en plak de houder voorzichtig op de meter. Druk de houder stevig aan zodra deze correct geplaatst is.

3. Klik de elektrasensor in de sensorhouder zoals getoond in het voorbeeld hieronder.  Je kan de elektrasensor herkennen aan het symbool van een stekkertje.

Nog een vraag? Kijk bij onze andere FAQ’s:

Ik heb

zonnepanelen en wil deze uitlezen

Werkt Huisbaasje met zonnepanelen? Kun je alleen teruglevering zien, of ook opwek? Werkt de app met mijn groepenkast?

Ik heb

behoefte om meer uit de app te halen

Wil je leren hoe je apparaten kunt herkennen? Of hoe Huisbaasje je kan helpen keuzes te nemen in een verbouwing?

Ik heb

gebruiks-problemen

Geeft je app een storing aan? Lijkt er iets niet te werken?